Produkty

Urządzenie do pomiaru kół zębatych

Za pomocą tego urządzenia pomiarowego średnicowe lub nieśrednicowe wymiary dwóch kul można szybko i łatwo określić w dowolnej płaszczyźnie pomiarowej. Testowane przedmioty są mocowane między dwoma punktami centrowania. Zakres mocowania można regulować za pomocą pokrętła. Urządzenie pomiarowe nadaje się do profili AE, wielowypustów na częściach cylindrycznych i lekko stożkowych. Nadaje się również do prostych lub lekko zakrzywionych (wypukłych) boków zębów. Mierzona szczelina międzyzębna jest wkręcana ręcznie za pomocą punktu laserowego i ustawiana w sposób powtarzalny za pomocą śruby centrującej.

Dzięki zintegrowanemu enkoderowi obrotowemu można również określić bicie i kształt. Po naciśnięciu przycisku start sondy pomiarowe są dostarczane i określany jest wymiar dwóch kul.

© Copyright 2022 9hq - All Rights Reserved