Produkty

POWIETRZNY SYSTEM POMIAROWY

Pneumatyczne jednostki i systemy pomiaru lub pomiaru powietrza są najczęściej używane do pomiaru cech cylindrycznych przedmiotów obrabianych, takich jak średnice otworów i wałów. Jest to bezkontaktowa technika pomiarowa, która przeprowadza kontrolę wymiarową i geometryczną części.

Oferuje następujące zalety:

 • Pomiary wykonywane są z dużą niezawodnością, dokładnością i powtarzalnością
 • Pomiar bezdotykowy eliminuje ryzyko uszkodzenia przedmiotu obrabianego
 • Pneumatyczny system pomiarowy może pracować w trudnych warunkach
 • Ciśnienie powietrza działa jak silny środek czyszczący w punktach pomiarowych, umożliwiając w ten sposób użytkownikowi kontrolę nawet zabrudzonych, zaolejonych i zatłuszczonych powierzchni
 • Niedoświadczeni użytkownicy i wykwalifikowany personel są zwykle szybko przekonani o bezpieczeństwie użytkowania oraz szybkich i stabilnych wynikach, ponieważ tolerancje na hali produkcyjnej są coraz węższe

Możemy dostarczyć:

 • Korki powietrzne
 • Pierścienie powietrzne
 • Korki i pierścienie powietrzne do stożka ISO
 • Widły pneumatyczne
 • Konwerter powietrza
 • Konwertery powietrze-elektroniczne
 • Różne akcesoria
 • Wzorce i certyfikaty
 • Gotowe rozwiązania i systemy do użycia
© Copyright 2022 9hq - All Rights Reserved