Produkty

Wał - maszyna do pomiaru wałków rozrządu

Urządzenie pomiarowe jest ładowane i rozładowywane za pomocą ramienia robota (in-Line). Wzorzec ustawień jest również zasilany przez robota i znajduje się w chronionym obszarze w pobliżu ramienia robota. Wyjątkowe jest to, że po raz pierwszy mierzy się temperatury powyżej 60 °C. Chłodzenie fal jest określane empirycznie, a następnie korelowane w temperaturze pokojowej. 

System manipulacyjny komunikuje się z komputerem pomiarowym SPC poprzez Profinet za pomocą złączki. Stosuj za pomocą dotykowej technologii pomiaru średnicy, okrągłości, kształtu cylindrycznego, odległości, bicia osiowego, pomiarów kątów rowków, w tym czujników temperatury na wszystkich obrabianych powierzchniach. Pomimo dużego zakresu temperatur ta maszyna pomiarowa obejmuje bardzo małe pola tolerancji.

© Copyright 2022 9hq - All Rights Reserved