Produkty

Koła - urządzenie do pomiaru kół SKOŚNYCH

Detal umieszczany jest ręcznie, pionowo z osią WST stojącą na automatycznym uchwycie WST. Centrowanie i mocowanie WST odbywa się automatycznie za pomocą trzech wewnętrznych palców zaciskowych. Sondowanie dotykowe odbywa się metodą punktową lub skanującą, w zależności od cechy pomiarowej. W celu osiągnięcia krótkich czasów cyklu, dynamiczne sondy średnicy i długości są przeprowadzane równolegle.

Za pomocą tego urządzenia pomiarowego można mierzyć następujące cechy: średnica wewnętrzna / zewnętrzna, okrągłość, kształt cylindryczny, odległość, bicie osiowe, kąt stożka, wymiar stożka ze średnicą teoretyczną – i to z bardzo małymi polami tolerancji. Ta funkcja oferuje również test bezpieczeństwa, który wykrywa nieprawidłowe obciążenie kół.

Całą koncepcję można również zintegrować z linią produkcyjną jako w pełni zautomatyzowany system pomiarowy.

© Copyright 2022 9hq - All Rights Reserved