Produkty

maszyna do pomiaru wirnika

System pomiarowy do ręcznego lub automatycznego testowania wałów wirników w zakresie geometrii wewnętrznej i zewnętrznej.

Ręczne ładowanie WST odbywa się od przodu urządzenia pomiarowego przez drzwi bezpieczeństwa do pryzmatów podporowych WST. Robot jest ładowany od góry do urządzenia pomiarowego na pryzmatach podporowych WST. Po rozpoczęciu pomiaru, WST jest automatycznie mocowany między punktami centrowania i sprawdzany pod kątem prawidłowego typu WST i prawidłowego obciążenia WST. Dzięki elastycznym i dotykowym modułom pomiarowym (temperatura WST, długość, średnica, optyka, moduł uzębienia) WST jest sondowany statycznie lub dynamicznie przy odpowiedniej średnicy i długości, zdefiniowane cechy pomiarowe są rejestrowane, obliczane, wizualizowane i klasyfikowane.

© Copyright 2022 9hq - All Rights Reserved