Produkty

przyrząd pomiarowy skrzyni biegów

Kilka ręcznych stacji pomiarowych jest tutaj ustawianych i eksploatowanych szeregowo. Przedmioty są wkładane ręcznie, wstępnie centrowane przez warunki mechaniczne i przytrzymywane przez dociskacz. Akwizycja zmierzonej wartości jest wyzwalana przez odpowiednie pole startowe. Dla każdego stanowiska pomiarowego dostępne są różne programy pomiarowe.

Zmierzone wartości są rejestrowane za pomocą technologii dotykowej; brane są pod uwagę tolerancje kształtu i położenia. W sumie mierzonych jest do 10 cech, a wyniki pomiarów są udostępniane za pośrednictwem odpowiednich interfejsów do oceny i archiwizacji klienta.

Cała koncepcja jest dostępna jako ręczna stacja pomiarowa lub jako autonomiczny, w pełni zautomatyzowany system pomiarowy do produkcji w linii.

© Copyright 2022 9hq - All Rights Reserved