Produkty

maszyna do pomiaru stojana

Koncepcja układu pomiarowego oparta jest na module do ładowania WST/EM oraz kompletnym urządzeniu pomiarowym z obudową bezpieczną. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu systemowi załadunku, załadunek i pomiar WST/EM mogą być prowadzone równolegle. Minimalizuje to czas cyklu. Ta maszyna pomiarowa przetwarza w bardzo krótkim czasie ponad 60 cech pomiarowych. Zastosowane technologie, takie jak laserowe czujniki triangulacyjne do pomiaru odległości i systemy kamer do rozpoznawania części, aż po technologię pomiaru dotykowego dla odchyleń kształtu i położenia, uzupełniają ten wieloczujnikowy system. Ten system jest specjalnie zaprojektowany do pracy automatycznej (w linii).

© Copyright 2022 9hq - All Rights Reserved